Кино, вино и пуканки 21 -23 януари 2022

Бъдете първите, с които ще стартираме кино вечери в новата зала,

с хубаво вино и пуканки, директно от машината