Откриване на новата градина 20 юли

Откриването на новата градина ще бъде на ……..

……….